Ренійська міська рада
Одеська область, Ізмаїльський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДО ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Дата: 30.05.2023 11:08
Кількість переглядів: 148

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ДО ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

 «Детальний план території для розширення

існуючого промислового підприємства в межах земельної ділянки (кадастровий номер 5124110100:02:009:0002) розташованої по вул. 28 Червня, 278 м. Рені Ізмаїльського району Одеської області»

 

Інформація про замовника:

Замовником є виконавчий комітет Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області: 68803, України, м. Рені, вул. Вознесенська, 139, код ЄДРПОУ 04056990, тел.(факс) (04840) 4-02-21, електронна адреса: merreni@ukr.net.

Вид та основні цілі документа державного планування (далі - ДДП), його зв'язок з іншими ДДП:

Документація державного планування - «Детальний план території для розширення існуючого промислового підприємства в межах земельної ділянки (кадастровий номер 5124110100:02:009:0002) розташованої по вул. 28 Червня, 278  м. Рені Ізмаїльського району Одеської області» є містобудівною документацією на місцевому рівні.

Основними цілями розроблення документації з просторового планування на місцевому рівні є: деталізація планувальної структури території, просторової композиції, параметрів забудови (реконструкція цілісного майнового комплексу портового елеватору з організацією ділянки по перевантаженню рослинних олій, демонтаж існуючих складів та будівництво 2 ємностей для зберігання олії об’ємом 3500,0 м3 кожен, 6 ємностей (силосів) для зберігання зерна об’ємом 1892,0 м3 кожен, пункт зливу олії з автоцистерн на 3 місця,  пункт зливу олії з залізничних цистерн на 1 місце і насосної з електрощитовою для закачування олій до ємностей в межах міста Рені, Ренійської міської територіальної громадт; ландшафтної організації території в межах населеного пункту Рені; уточнення меж зон охорони пам’яток культурної спадщини; уточнення меж всіх обмежень у використанні земель згідно із законодавством, державними будівельними нормами, санітарно-гігієнічними нормами, спеціальною документацією; визначення параметрів забудови окремої земельної ділянки; визначення містобудівних умов та обмежень; визначення функціонального призначення, режиму та параметрів забудови території; відображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання; уточнення червоних ліній та лінії регулювання забудови вулиці 28 Червня; створення належних умов охорони і використання об’єктів культурної спадщини та природоохоронних територій та об’єктів, інших об’єктів, що підлягають охороні відповідно до законодавства; визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території; створення транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів; охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки; комплексного благоустрою та озеленення; використання підземного простору та створення фонду захисних споруд цивільного захисту.

Основними міжнародними правовими документами щодо стратегічної екологічної оцінки є Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), ратифікований Верховною Радою України (№562-VIII від 01.07.2015 року), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Документи державного планування державного рівня:

 1. Закон України «Про основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року, затверджена від 28 лютого 2019 року №267-VIII.

Документи державного планування регіонального рівня:

 1. Стратегія розвитку Одеської області на період 2021-2027 роки включно, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 19 лютого 2021 року №65-VII;
 2. Комплексна програма охорони довкілля Одеської області на 2023 рік,  затверджена рішенням Одеської обласної ради від 02 березня 2023 року № 158/А-2023;
 3. Обласна Програма "Питна вода Одещини" на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 16 квітня 2021 року № 141- VIII.

 

Документи державного планування місцевого рівня:

 1. Програма по охороні навколишнього природного середовища на 2023-2025 роки, затверджена рішенням 35-ої чергової сесії Ренійської міської ради VIII скликання від 23 грудня 2022;
 2. Програма соціально-економічного розвитку Ренійської міської територіальної громади на 2023 рік, затверджена рішенням 35-ої чергової сесії Ренійської міської ради VIII скликання від 23 грудня 2022.

Зв'язок ДДП з ДДП на регіональному рівні:

Містобудівна документація включає в себе цифровий кадастр, розвиває функціональне зонування і враховує стратегії і плани загальнонаціонального і місцевого розвитку:

- схема планування території Одеської області та Схеми планування територій курортно-оздоровчого та рекреаційного призначення Одеської області, розроблені проєктним інститутом ДП УДНДІП “Діпромісто” та затверджені рішенням Одеської обласної ради від 24 квітня 2013 року №775-VI;

- схема планування території Ренійського району Одеської області, розроблена проєктним інститутом ДП УДНДІП “Діпромісто” та затверджена рішенням Ренійської районної ради Одеської області від 11.11.2014 №398/32-YI;

Зв'язок ДДП з ДДП  на місцевому рівні:

- генеральний план (коригування) м. Рені, розроблений проєктним інститутом ДП УДНДІП “Діпромісто” та затвердженого рішенням двадцять другої сесії XXIII-го скликання Ренійської міської ради  від 26.10.2001 № 62.

Згідно рішень «Генеральний план (коригування) м. Рені», проєктована ділянка розташована на території складів та баз.

Зв'язок ДДП з ДДП на державному рівні:

ДДП розроблений з урахуванням основних принципів та засад Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про основи містобудування»,  Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» тощо.

Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Заплановані об’єкти не віднесені до категорій видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та не підлягають оцінці впливу на довкілля. Здійснення процедури оцінки впливу на довкілля не потребує у відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації ДДП містобудівної документації на місцевому рівні, зокрема, мають бути оцінені наслідки таких компонентів довкілля:

Ґрунти: порушення грунтового покриву під час будівельних робіт та під час реалізації проєктних рішень. Забруднення хімічними речовинами ґрунтів у зв’язку із діяльністю автотранспорту, збільшення площ із твердим покриттям.

Атмосферне повітря: забруднення повітря на етапах технологічних процесів: викидами транспорту (автомобільним, залізничним, водним) та зерновим пилом.

Водні ресурси: ймовірне забруднення під час процесу перевантаження зернових культур та паливно-мастильними матеріалами в ґрунтові води.

Стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок): згідно проєктних рішень детального плану території, вплив буде незначний та полягатиме частково в механічному порушенні рослинного покриву на період будівництва та під час реалізації проєктних рішень. 

Акустичний вплив: шумове забруднення під час будівельних робіт та під час технологічних процесів.

б) для територій з природоохоронним статусом – земельна ділянка розташована на  території Нижньо-Дунайського природного екологічного коридору Всеєвропейської екологічної мережі, Нижньо-Дунайського регіонального екологічного коридору.

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення – не матиме суттєвого впливу на довкілля, територіально земельна ділянка розташована на віддалені від межі сусідніх держав.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

 1. Перший альтернативний варіант «Нульовий» -  сценарій (за відсутності розвитку проєкту) – не складається і не затверджується містобудівна документація, цей сценарій може розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля та розвитку території. Фактичний вид цільового призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості) – не змінюється.
 2. Другий альтернативний варіант «Збільшення об’ємів складування та перевантаження сільськогосподарської продукції». Варіант, який передбачає суттєве збільшення об’ємів складських приміщень для зберігання сільськогосподарської продукції ( приблизно у 1,5-2 рази).
 3. Третій альтернативний варіант «Модернізація існуючого підприємства». Планується створення інноваційного транспортно-складського комплексу та інфраструктури, демонтаж існуючих складів, що мають незадовільний технічний стан. Передбачається збільшення обсягів зберігання та перевантаження зернових культур, покращення інфраструктури та технічного оснащення цілого майнового комплексу. Також, вважається за доцільне визначити функціональне призначення території, як «території транспортно-складської забудови».
 4. Четвертий альтернативний варіант «Розширення підприємства, перенесення його на нову територію». Вибір нової території повинен здійснюватися з урахуванням таких критеріїв, як відстань від населених пунктів, наявність вільних земельних ділянок та зручний доступ до транспортних магістралей. Перенесення підприємства на нову територію може включати будівництво нових промислових будівель та інженерних мереж, а також перенесення існуючого обладнання.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО):

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища. Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію та дослідження:

 • регіональну доповідь про стан навколишнього природного середовища в Одеській області у 2022 році та інші доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • інформацію, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДДП;
 • лабораторні дослідження стану довкілля (за наявності);
 • дані моніторингу стану довкілля проводити щороку;
 • вимоги щодо розміщення промислових підприємств встановлюються відповідно Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. №173;
 • інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

 •  проаналізувати склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, виявити особливості гідрогеологічних умов території проєктування, за результатами інженерно-геологічних вишукувань оцінити ступінь захищеності підземних вод від можливого техногенного забруднення;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище;
 • повідомити громадськість про ефективність проєкту і можливі екологічні наслідки.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку території, що розглядається, та підвищення якості  життя населення.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проєктних рішень ДДП на довкілля та стан здоров’я населення, а саме:

Заходи щодо охорони атмосферного повітря:

- застосування зелених технологій, таких як використання електромобілів та інших екологічних транспортних засобів, що призведе до зменшення впливу на повітря;

- встановлення систем очищення повітря, що призведе до зменшення викидів шкідливих речовин у повітря, що можуть виникати під час перевантаження зерна та інших операцій;

- мінімізація часу очікування транспорту на території порту що призведе до зменшення часу роботи двигунів транспорту, що зменшить викиди шкідливих речовин у повітря;

- застосування енергоефективних технологій, що призведе до зменшення використання енергії та зменшити вплив на повітря;

- використання альтернативних джерел енергії, таких як сонячні панелі та вітроенергетика, може допомогти зменшити використання енергії з використанням викопних палив.

Заходи щодо захисту водного середовища:

- застосування нових технологій, таких як системи знежирення, технології зменшення відходів, відцентрові сепаратори та інші, що призведе до зменшення забруднення води та забезпечення більш ефективне використання водних ресурсів;

- використання технологій очищення стічних вод, що призведе до зменшення забруднення води та зберегти рибальство та інші ресурси, що залежать від води;

- застосування зелених технологій, таких як використання відновлюваних джерел енергії та енергоефективних технологій, що призведе до зменшення екологічного відбитку портового елеватора та зберегти водні ресурси;

- встановлення системи моніторингу водних ресурсів та природного середовища, що забезпечить належний контроль над впливом портового елеватора.

Заходи щодо охорони ґрунту:

- застосування захисних покриттів може допомогти запобігти проникненню забруднених рідин та речовин у грунт;

- планування та організація утилізації відходів є ключовим етапом у забезпеченні належного контролю за обробкою відходів та зменшенні їх кількості;

- використання екологічно чистих технологій може допомогти зменшити вплив на грунт та зменшити негативний вплив на довкілля;

- регулярний моніторинг та контроль за станом грунту може допомогти вчасно виявляти проблеми та запобігти забрудненню.

Відходи:

- планування та організація утилізації відходів;

- збір та переробка відходів;

- розробка та впровадження планів управління відходами;

- використання екологічно чистих технологій;

- використання вторинної переробки;

- застосування енергозберігаючих технологій;

- розвиток та впровадження програм зменшення відходів;

- контроль та моніторинг відходів;

- використання систем управління довкіллям та використання екологічно чистих матеріалів.

Шумозахисні заходи:

- використання технологій зменшення шуму, таких як шумозаглушувачі, що призведе до зменшення шумового забруднення;

- розробка та впровадження планів управління шумом, що призведе до забезпечення ефективного контролю за рівнем шуму, визначити найбільш ефективні заходи для його зменшення та забезпечити належне виконання цих заходів;

- застосування зелених технологій, таких як використання електромобілів та інших екологічних транспортних засобів, може допомогти зменшити вплив на повітря.

При дотриманні вимог нормативно-правових документів, проведенні заходів щодо зменшення негативних наслідків та проведення моніторингу стану довкілля – негативний вплив на здоров’я населення не передбачається.

Обов’язковим є дотримання меж санітарно-захисної зони 100 м.

Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Пропонується така структура Звіту про стратегічну екологічну оцінку:

 1. зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2. характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 3. характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 4. екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 5. зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 6. опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 7. заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 8. обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 9. заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 10. опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 11. резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», у складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проєктів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який має відповідати вимогам частини другої цієї статті.

Строк громадського обговорення встановлюється замовником і не може становити менш як 30 днів з дня оприлюднення повідомлення, передбаченого частиною четвертою цієї статті.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»:

- громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються;

- оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку з метою одержання зауважень і пропозицій не виключає можливості проведення в порядку, передбаченому законодавством, громадських слухань, будь-яких інших форм публічного громадського обговорення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку;

- за результатами громадського обговорення замовник готує довідку про громадське обговорення, в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного планування та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані зауваження і пропозиції, надані відповідно до цієї статті (або обґрунтовує їх відхилення), а також обґрунтовує обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, представлених до розгляду. До довідки додаються протокол громадських слухань (у разі проведення) та отримані письмові зауваження і пропозиції. Довідка про громадське обговорення є публічною інформацією;

- громадське обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проєктів містобудівної документації на місцевому рівні проводиться в порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» для громадського обговорення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції , строки їх подання:

Зауваження та пропозиції подаються до виконавчого комітету Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області.

Адреса: 68803, Україна, м. Рені, вул. Дунайська, 15, каб. 28

тел/(факс) (04840) 4-02-21, E-mail: merreni@ukr.net

Контактна особа: Грабовська Світлана Володимирівна начальник відділу містобудування та архітектури - головний архітектор апарату виконкому Ренійської міської ради, тел. (04840) 4-17-59.

 Відповідно до п. 5 ст. 10 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється замовником і не може становити менш як 10 днів з дня її оприлюднення.

Подання пропозицій та зауважень з 31.05.2023 до 09.06.2023 (включно до 24.00 години).

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора